- U statutu di cuufficialità di a lingua corsa hè statu adupratu da l'Assemblea di Corsica ! -
Mercuri u 02 di Sittembri 2015     Imprimer cette page

L'Esecutivu

L’Exécutif

Le secrétaire national s’entoure d’un Exécutif de 12 membres.
Depuis l'AG du 18 janvier 2009 qui a adopté une modification statutaire à l'article VI-4, "le Secrétaire national peut proposer à l'AG qui l'élit un cadre organisationnel adapté aux conditions particulières de son mandat". Ainsi, Jean Christophe Angelini reconduit au poste de secrétaire national a demandé de pouvoir s'entourer d'une "Commission permanente exécutive" de 30 membres afin de pouvoir affronter les enjeux qui nous ont porté jusqu'à l'élection territoriale de 2010.

Lors de l'AG 2010, il a été reconduit au poste de Secrétaire National et a renouvelé cette possibilité de renforcer l'Exécutif pour les deux prochaines années de son mandat.

Sont élus à la Commission permanente :

1. AGOSTINI François
2. ANGELI Miché 
3. BORROMEI Vannina 
4. BRANDIZI Simon 
5. BUISSON Josée
6. CASALTA Jean François
7. CASALTA Jean Michel 
8. CASANOVA David
9. CAVALLI Marie Dominique
10. DI MEGLIO Alain
12. GIAMMARCHI Jean Marc 
13. GIACOMONI Léon
14. GUERRINI Gilles
15. GUIRONNET Ghjuvanna 
16. LEONI Eric 
17. LUCCIONI Daniel 
18. MARIOTTI Philippe
19. MAUSHART Pierre
20. MINICONI Paul
21. MONDOLONI Antoine
22. MORINI Jean Pierre
23. PARIGI Paulu Santu
24. PELLEGRIN Jean Frédéric
25. RIOLACCI Simone 
26. ROSSI Jean Louis
27. SANGUINETTI Julia
28. SERRA Stéphane 
29. SILVESTRI Dominique 
30. STEFANI Pierre Jean

Sont également membres de droit, le président du Cunsigliu, Marc Papi, l'eurodéputé, François ALFONSI, et les élus à l'assemblée de Corse, Fabienne GIOVANNINI, Xavier LUCIANI Nadine NIVAGGIONI.

 

L’Esecutivu Naziunale

U secretariu naziunale hè aiutatu d’un Esecutivu di 12 membri.
Dapoi l'AG di u 18 di ghjennaghju 2009 ch'hà adupratu una mudificazione di i statuti à l'artìculu VI-4, "U Secretariu naziunale pò prupone à l'AG un quadru d'urganisazione chì cunvene à e cundizioni particulare di u so mandatu". Cusì, Ghjuvan'Cristòfanu Angelini torna elettu secretariu naziunale hà dumandatu di pudè cuntà nant'à una "Cummissione permanente esecutiva" di 30 membri per pudè dà di pettu à l'inghjochi chì ci anu purtatu à l'elezzione territuriale di u 2010.

À l'Assemblea Generale di u 2010, hè statu torna elettu Secretariu Naziunale è a rinuvellatu ssa pussibilità d'un Esecutivu rinfurzatu pè e duie pròssime annate di u so mandatu.

Sò eletti à a Cummissione permanente :

1. AGOSTINI Francescu
2. ANGELI Miché
3. BORROMEI Vannina 
4. BRANDIZI Simon 
5. BUISSON Josée
6. CASALTA Ghjuvan'Francescu
7. CASALTA Ghjuvan'Michele 
8. CASANOVA Dàvide 
9. CAVALLI Maria Dumènica 
10. DI MEGLIO Alinu
12. GIAMMARCHI Ghjuvan'Marcu
13. GIACOMONI Leone
14. GUERRINI Egidiu 
15. GUIRONNET Ghjuvanna 
16. LEONI Riccu 
17. LUCCIONI Daniele 
18. MARIOTTI Filippu
19. MAUSHART Petru
20. MINICONI Paulu
21. MONDOLONI Antone
22. MORINI Ghjuvan'Petru
23. PARIGI Paulu Santu
24. PELLEGRIN Jean Frédéric
25. RIOLACCI Simona
26. ROSSI Ghjuvan'Luigi 
27. SANGUINETTI Ghjùlia
28. SERRA Stèfanu 
29. SILVESTRI Domènicu
30. STEFANI Petru Ghjuvanni 

Sò dinù membri di drittu, u presidente di u Cunsigliu, Marcu Papi, l'aurudeputatu, Francescu ALFONSI, è l'eletti à l'assemblea di Corsica, Fabiana GIOVANNINI, Saveriu LUCIANI è Nadina NIVAGGIONI