- U statutu di cuufficialità di a lingua corsa hè statu adupratu da l'Assemblea di Corsica ! -
Ghjovi u 27 di Aostu 2015     Imprimer cette page

Eletti

Les élus du PNC

Parlement Européen
Le PNC compte un eurodéputé, élu sur la liste Europe Ecologie en juin 2009, qui représente la Corse et la Fédération Régions & Peuples Solidaires:
François Alfonsi : 06 12 44 48 86

 

Assemblée de Corse
Le PNC compte quatre élus territoriaux, qui siègent au sein du groupe Femu a Corsica (11 élu(e)s) :
Jean-Christophe Angelini : 06 09 05 25 40
Nadine Nivaggioni : 06 16 71 17 35
Fabienne Giovannini : 06 81 58 36 29
Xavier Luciani : 06 18 33 38 57
>>> Voir notre rubrique « Travagliu à l’Assemblea di Corsica »


Municipalités
Le PNC compte 6 maires (militants, ou « apparentés » PNC) et plus d’une centaine de conseillers municipaux. Les maires sont :
François Alfonsi – Maire d’Osani
Christian Leca – Maire de Veru
Paulu Santu Parigi – Maire de Santa Lucia di Mercuriu
Pierre Jean Stefani – Maire de Pedipartinu
Yves Stella – Maire de Morsiglia
Lionel Mortini (apparenté) – Maire de Belgudè

 

Voir notre rubrique « Federazione di l’eletti »
Le PNC compte aussi plus d'une centaine de conseillers municipaux, dans la majorité ou l'opposition. Il participe pleinement notamment aux démarches " Portivechju Altrimenti" (contact Jean-Christophe Angelini : 06 09 05 25 40) et "Inseme per Bastia" (contact Fabiana Giovannini : 06 81 58 36 29). Renseignements sur l'action de ces démarches :
http://www.portivechju-altrimenti.com http://www.insemeperbastia.com


Chambres consulaires
Le PNC compte des élus dans l’ensemble des chambres consulaires : Chambres de Commerce et d’Industrie (Corse du Sud uniquement) et Chambres de Métiers (Haute-Corse et Corse du Sud).
- Pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse du Sud, contacter Marc Papi : 06 19 92 68 22
- Pour la Chambre de Métiers de Corse du Sud, contacter Gérard Cesari : 06 15 05 36 03
- Pour le Centre Régional de la Propriété Forestière - CRPF de Corse, contacter Daniel Luccioni (président) : 06 72 10 14 19

Élus syndicaux
Le PNC compte aussi de nombreux élus syndicaux, au sein du STC, de l’APC, des syndicats agricoles etc. Voici quelques contacts :
- CFC : Jacques Chibaudel : 06 89 65 26 21
- Syndicat des Médecins : François Agostini : 06 22 25 84 65

- CRPF : Daniel Luccioni (président) : 06 72 10 14 19 (syndicat des propriétaires forestiers privés)

L'eletti di u PNC

Parlamentu Aurupeu
U PNC conta un deputatu aurupeu, elettu nant'à a lista Europe Ecologie in 2009, è chì raprisenta a Corsica è a Federazione Regioni & Pòpuli Sulidarii :
Francescu Alfonsi : 06 12 44 48 86


Assemblea di Còrsica
U PNC conta quattru eletti territuriali, chì sò eletti di u gruppu Femu a Corsica (chì conta 11 eletti) :
Ghjuvan’Cristòfanu Angelini : 06 09 05 25 40
Nadina Nivaggioni : 06 16 71 17 35
Fabiana Giovannini : 06 81 58 36 29
Saveriu Luciani : 06 18 33 38 57
>>> leghje a nostra rubrica « Travagliu à l’Assemblea di Corsica ».

E case cumune
U PNC conta 6 meri (militenti, o « apparentati » à u PNC) è più d’un centu di cunsiglieri municipali. Eccu i meri :
Francescu Alfonsi – Mere d’Osani
Cristianu Leca – Mere di Veru
Paulu Santu Parigi – Mere di Santa Lucia di Mercuriu
Petru Ghjuvanni Stefani – Mere di Pedipartinu
Iviu Stella – Mere di Mursiglia
Lionel Mortini (apparentatu) – Mere di Belgudè
Leghje a nostra rubrica « Federazione di l’eletti »

U PNC conta dinù una centinaia di cunsiglieri municipali, ch'elli sìanu in a maghjurità o ind'è l'uppusizione. Cusi partecipeghja à e dimarchje " Portivechju Altrimenti" (cuntattu : Ghjuvan'Cristòfanu Angelini : 06 09 05 25 40) è "Inseme per Bastia" (cuntattu Fabiana Giovannini : 06 81 58 36 29). Rinsignamenti nant'à l'azzione di sse dimarchje :
http://www.portivechju-altrimenti.com http://www.insemeperbastia.com

Càmere cunsulare
U PNC conta parechji eletti in e càmere cunsulare : Càmera di Cumerciu è d’Indùstria (solu in Còrsica suttana) è Càmere di i Mistieri (Còrsica suprana è Còrsica suttana).
- pè a Càmera di Cumerciu è d’Indùstria di Còrsica suttana), tuccà à Marcu Papi : 06 19 92 68 22
- Càmera di i Mistieri di Còrsica suttana, tuccà à Ghirardu Cesari : 06 15 05 36 03
- Centru Regiunale di a Prupietà di e Fureste, tuccà à Daniele Luccioni : 06 72 10 14 19

Eletti sindicali
U PNC conta dinù parechji eletti sindicali, STC, APC, sindicati agrìculi ecc. Eccu qualchi cuntattu :
- CFC : Ghjacumu Chibaudel : 06 89 65 26 21
- Sindicatu di i duttori : Francescu Agostini : 06 22 25 84 65

- CRPF : Daniele Luccioni (presidente) : 06 72 10 14 19 (sindicatu di i prupietarii di fureste private)